Petycja w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Arnikowej w Augustowie wraz z budową rowu krytego oraz budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Petycja w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Arnikowej w Augustowie wraz z budową rowu krytego oraz budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Nr petycji: OP.152.1.6.2023

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2. Data złożenia petycji: 19 września 2023 r.

3. Przedmiot petycji: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Arnikowej w Augustowie wraz z budową rowu krytego oraz budową i przebudową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej.

4. Przewidywany termin załatwienia petycji: 19 grudnia 2023 r.

5. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

6. Sposób załatwienia:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-09-26

Wprowadzający: Emilia Putyńska

Data modyfikacji: 2023-12-11

Opublikował: Emilia Putyńska

Data publikacji: 2023-09-26