Petycja w sprawie sprzeciwu wobec budowy ciągu komunikacyjnego od ul. Arnikowej do ul. Obrońców Westerplatte

Petycja w sprawie sprzeciwu wobec budowy ciągu komunikacyjnego od ul. Arnikowej do ul. Obrońców Westerplatte

Nr petycji: OP.152.1.4.2023

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2. Data złożenia petycji: 17 sierpnia 2023 r.

3. Przedmiot petycji: sprzeciw wobec budowy ciągu komunikacyjnego od ul. Arnikowej do ul. Obrońców Westerplatte.

4. Przewidywany termin załatwienia petycji: 17 listopada 2023 r.

5. Przebieg postępowania: Petycja rozpatrzona.

6. Sposób załatwienia: Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2023-08-22

Wprowadzający: Anna Rogalewska

Data modyfikacji: 2023-08-31

Opublikował: Anna Rogalewska

Data publikacji: 2023-08-22