Petycja o wzięcie udziału w akcji zwiększającej bezpieczeństwo uczniów w szkole i w drodze do szkoły

Petycja o wzięcie udziału w akcji zwiększającej bezpieczeństwo uczniów w szkole i w drodze do szkoły

Nr petycji: OP.152.1.7.2019

 

  1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc, 04-051 Warszawa.

 

  1. Skan petycji: załącznik nr 1.

 

  1. Data złożenia petycji: 23.10.2019 r.

 

  1. Przedmiot petycji: „Petycja PZU SA oraz Hasbro Poland sp.z.o.o - za pomocą niniejszej akcji – współdziałając z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Kierownikami świetlic wiejskich – pragnie zwiększyć bezpieczeństwo i przyczyniać się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów. To już druga edycja akcji – w której Fundatorzy wspierają remonty szkolnych świetlic – w tym roku 3 placówki uzyskają wsparcie finansowe w wys. 20 tys. pln każda. Działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów na drodze – prowadzone w ramach wzmiankowanej akcji pozwolą nauczycielom i opiekunom szkolnym wspierać rodziców uczniów w zaspokajaniu wymogów art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990)”.

Petycja dotyczy przekazania niniejszej petycji wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich – miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku)

 

  1. Przewidywany termin załatwienia petycji: 23.01.2020 r.

 

  1. Przebieg postępowania:

 

  1. Sposób załatwienia:Odpowiedź została udzielona pisemnie 15.01.2019 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-10-25

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2019-10-25