Polityka jakości

 • Polityka jakości Urzędu Miasta

  2003-02-19 00:00:00

  POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA AUGUSTÓW


  MISJĄ URZĘDU MIASTA W AUGUSTOWIE W ZAKRESIE POLITYKI JAKOŚCI JEST:
  Utworzenie i utrzymywanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
  1. możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Urzędu Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa
  2. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta
  3. zaspakajanie potrzeb interesantów
  4. partnerskie nawiązanie relacji z interesantem z zachowaniem służebnej roli Urzędu wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej
  5. dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy interesantem a Urzędem
  6. efektywne zarządzanie personelem.
  POWYŻSZE CELE NALEŻY OSIĄGNĄĆ PRZEZ:
  1. wprowadzenie, utrzymanie oraz stałe udoskonalanie System Zarządzania Jakością
  2. przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta
  3. wykonywanie zadań określonych w:
   1. ustawach, aktach prawa miejscowego
   2. Statucie Miasta
   3. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Augustowie
   4. programach społeczno-gospodarczych przyjętych przez Radę Miasta Augustów
  4. nadzorowanie wykonywania uchwał Organów Gminy Miasta Augustów
  5. stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16