INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY DREWNA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY DREWNA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

  1. Sprzedający:

Gmina Miasto Augustów ul. 3 maja 60, 16-300 Augustów

 

  1. Zbiorcze zestawienie ofert:

1) oferta nr 1 – Stanisław Gałażyn ul. Ludowa 10, 16-300 Augustów, część 1 – 885,60 zł słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100, część 2 – 870,48 zł słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 48/100.

2) oferta nr 2 – Kozłowski Wojciech DOM-BAL Płaska 7, 16-326 Płaska, część 2 – 914,,00 zł, słownie: dziewięćset czternaście złote 00/100,

 

  1.    Porównanie złożonych ofert: część 1, 2.

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA

Rodzaj surowca drzewnego

Ilość m³.

Cena za 1 m³. zł netto

Wartość netto (kol. 2x kol.3)

Kwota VAT

Wartość brutto (kol. 4+ kol.5)

1

2

3

4

5

6

Część 1 – nr stosu drewna 32921 i 32923

So

 

Opałowe iglaste

10,25

80,00

 

820,00

 

65,60

Część 2 – nr stosu drewna 32922; 32924; 32925 i 32926

 

Brz. Ol

 

Opałowe liściaste

8,06

100,00

 

806,00

 

64,48

 

 

 

CENA OFEROWANA

Oferta nr

Cena za 1 m³. zł netto

Wartość netto (kol. 2x kol. 8)

Kwota VAT

Wartość brutto (kol. 9 + kol. 10)

7

8

9

10

11

1

Część 1 – 80,00

 

 

820,00

65,60

885,60

2

Część 2 – 105,00

 

846,30

67,70

914,00

 

  1. Wynik wyboru wraz z uzasadnieniem:

Oferta nr 1

Stanisław Gałażyn ul. Ludowa 10, 16-300 Augustów.  Część 1 – 885,60 zł. Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Oferta nr 2

Kozłowski Wojciech DOM-BAL Płaska 7, 16-326 Płaska.

Część 2 – 914,00 zł. Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

 

  1. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży drewna: Urząd Miejski w Augustowie 24.09.2018 r. godz. 13:00 pok. 25.

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                          Wojciech Walulik

 

 

 

 

 

 

Augustów, dnia 21.09.2018 r.

                                                                                                                     

                                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rudak

Data wytworzenia: 2018-09-25

Wprowadzający: Andrzej Rudak

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Andrzej Rudak

Data publikacji: 2018-09-25