I.7021.5.2016 Dwukrotne badanie wód opadowych z wylotów kanałów deszczowych

Termin ważności strony 2016-06-10

Zamówienie na wykonywanie usługi: dwukrotnego badania fizykochemicznych wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2016-06-02

Opublikował: Renata Wojtuszko

Data publikacji: 2016-05-23