Informacja o wyborze oferty w trybie zaproszenia do składania ofert - Wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów

Augustów, dnia 25 października 2019 r.

Informacja

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej

poniżej 30000 EURO pn.:

Wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów”

Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. 87 643 4210, fax 87 643 4211

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Augustów.

Zbiorcze zestawienie ofert:

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Oferta nr 1: „HIRON” Leszek Czokajło, 16-300 Augustów

Wynik postępowania:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę - „HIRON” Leszek Czokajło, 16-300 Augustów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył najkorzystniejszą ofertę.

                                                                                                                                Burmistrz Miasta Augustowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-10-25

Wprowadzający: Teresa Arciszewska

Modyfikujący: Teresa Arciszewska

Data modyfikacji: 2019-10-25

Opublikował: Teresa Arciszewska

Data publikacji: 2019-10-25