Zapytanie ofertowe SA.8141.1.13.2020 Zajęcia ponadpodstawowe oraz dalszego zdrowienia typu: sesje terapii pogłębionej indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zapytania "Zajęcia ponadpodstawowe oraz dalszego zdrowienia typu: sesje terapii pogłębionej indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu miasta Augustowa."

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Sołtys

Data wytworzenia: 2020-12-16

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Modyfikujący: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2020-12-16