Referat Funduszy Zewnętrznych

Referat Funduszy Zewnętrznych:

Do zadań Referatu Funduszy Zewnętrznych należy:

 1. stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Miasta oraz proponowanie rozwiązań pozywania środków na finansowanie inwestycji prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych miasta,
 2. przygotowanie planu kompleksowej interwencji projektowej w zakresie wspierania zadań własnych Miasta oraz realizacji celów strategii rozwoju Miasta z wykorzystaniem funduszy europejskich i rządowych we współpracy z instytucjami pośredniczącymi w systemie wdrażania programów operacyjnych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi,
 3. współpraca z wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania planu interwencji projektowej w zakresie wspierania zadań własnych Miasta,
 4. koordynacja prac nad projektami współfinansowanymi z europejskich i krajowych środków pomocowych, współpraca z lokalnymi partnerami, współpraca z ekspertami,
 5. koordynowanie prac związanych z programem rewitalizacji miasta,
 6. w zakresie realizowanych zadań, gromadzenie informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi, w tym w szczególności:
 1. współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi i krajowymi środkami pomocowymi,
 2. pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów unijnych i krajowych wspierających działania należące do organów Miasta,
 3. opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto Augustów, monitorowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości,
 4. analiza przedsięwzięć proponowanych do realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta pod kątem możliwości ich współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej,
 5. inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych oraz składanie wniosków aplikacyjnych,
 6. realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami instytucji zarządzających programami operacyjnymi,
 7. tworzenie dokumentów programowych regulujących zasady wdrażania pomocowych środków krajowych i zagranicznych z udziałem innych komórek Urzędu,
 8. monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy krajowych i Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych,
 9. przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2020-02-12

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2003-02-20