Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Pomoc żywnościowa mieszkańcom Miasta Augustowa 2020 złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Pomoc żywnościowa mieszkańcom Miasta Augustowa 2020 złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie. Termin zgłaszania uwag do 17 czerwca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: anna.krynska@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kryńska

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Anna Kryńska

Modyfikujący: Anna Kryńska

Data modyfikacji: 2020-06-10

Opublikował: Anna Kryńska

Data publikacji: 2020-06-10