Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Gutowska

Data wytworzenia: 2023-01-02

Wprowadzający: Iwona Gutowska

Data modyfikacji: 2023-01-02

Opublikował: Iwona Gutowska

Data publikacji: 2023-01-02