Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, promocji miasta Augustowa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Informujemy, że Burmistrz Augustowa w zarządzeniu nr 290/16 z dnia 22 lutego 2016 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2016 r. w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, promocji miasta Augustowa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z urzędnikami celem przygotowania umów o dofinansowanie:

· dla zadań z zakresu promocji miasta Augustowa i turystyki i krajoznawstwa - Ewa Mickiewicz, budynek CIT Rynek Zygmunta Augusta 44, tel. 87 643 28 83

· dla zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Michał Kotarski, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 201, tel. 87 643 12 37

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Samel

Wprowadzający: Anna Samel

Data modyfikacji: 2016-02-22

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2016-02-22