Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Kryńska

Data wytworzenia: 2023-08-29

Wprowadzający: Anna Kryńska

Data modyfikacji: 2023-08-29

Opublikował: Anna Kryńska

Data publikacji: 2023-08-29