Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 409/2022 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Gutowska

Data wytworzenia: 2022-12-29

Wprowadzający: Iwona Gutowska

Data modyfikacji: 2022-12-29

Opublikował: Iwona Gutowska

Data publikacji: 2022-12-29