INFORMACJA

Informacja o dostępie do spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych

Burmistrz Miasta Augustowa stosownie do art. 36 – Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     Spis wyborców będzie udostępniony w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej) pokój Nr 106 (na parterze)

 w dniach roboczych od 1 października do 15 października 2018 r.  

w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7,30 do godz. 15,30.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

 

                                      BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

 

                                                   Wojciech Walulik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mateusz Krzywicki

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Modyfikujący: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2019-08-21

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2018-10-01