Przyznanie lokalu socjalnego

Przyznanie lokalu socjalnego

Przyznanie lokalu socjalnego

Wniosek o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,załączniki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jakie dokumenty

- wniosek na właściwym formularzu dostępnym w siedzibie Urzędu

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego

lub

- wyrok sądowy o eksmisji przyznający uprawnienia do lokalu

lub

- zaświadczenie z właściwego urzędu o klęsce żywiołowej

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Termin załatwienia sprawy

Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia

Opłaty administracyjne

Brak

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Kotowski

Wprowadzający: Artur Kotowski

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30