Zamiana lokali mieszkalnych

Zamiana lokali mieszkalnych

Zamiana lokali mieszkalnych

Wniosek o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,załączniki.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakie dokumenty

Wniosek na właściwym formularzu dostępnym w siedzibie Urzędu oraz

motywacja /powody rodzinne, zdrowotne lub złe warunki techniczne/

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Termin załatwienia sprawy

Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedlenia

Opłaty administracyjne

Brak

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Miasta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Kotowski

Wprowadzający: Artur Kotowski

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30