Rozgraniczenia nieruchomości

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Jakie dokumenty

wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości - do uzyskania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - pokój Nr 4

Termin załatwienia sprawy

według indywidualnych ustaleń

Opłaty skarbowe

brak opłat

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30