Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Jakie dokumenty

1.Podanie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym

2.Operat szacunkowy nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz.543 z późn.zm

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój Nr 4

Termin załatwienia sprawy

60 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

Opłaty administracyjne

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Renkiewicz

Wprowadzający: Anna Renkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30