Zastrzeżenie numeru PESEL

Zastrzeganie lub cofanie zastrzeżenia numeru PESEL

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

- ma numer PESEL,

- jest pełnoletni.

Co należy przygotować

  • obywatele polscy – dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemcy – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • obywatele Ukrainy lub małżonkowie obywateli Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:posiadający numer PESEL ze statusem UKR bez żadnego z wyżej wymienionych dokumentów - inny dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

- wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Wniosek można wypełnić samodzielnie lub urzędnik może wydrukować wypełniony wniosek z systemu.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pok. 203

 

Usługa jest bezpłatna. Usługa będzie zrealizowana od razu. Po przyjęciu wniosku i wprowadzeniu go do systemu wydawane jest potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można wykonać również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Chmielewska

Data wytworzenia: 2023-11-17

Wprowadzający: Katarzyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2023-11-29

Opublikował: Katarzyna Chmielewska

Data publikacji: 2023-11-17