Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego

 

PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Augustowie - WSSiA - ul. Brzostowskiego 2, pok. 106

Wymagane dokumenty :

  • podanie żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,

  • zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia

  • ( za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy,

  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,

  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu( za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,

  • w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta Augustowa

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzję administracyjną doręcza się osobie wnoszącej podanie oraz szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego

Podstawa prawna :

-art. 119A ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.1459),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. 2018 poz. 881)

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach , w terminie 14 od daty jej doręczenia

W terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacja Dodatkowa :

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przecz liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego

Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mateusz Krzywicki

Data wytworzenia: 2017-08-28

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Modyfikujący: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2021-05-24

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2003-06-28