Zarządzenie Nr 313/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. Burmistrz Miasta Augustowa

Zarządzenie Nr 313/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. Burmistrz Miasta Augustowa w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych.

GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 313/06

 • burmistrza miasta augustowa

 1. 26 stycznia 2006 roku

  • w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych

   • Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Augustowa, zarządza co następuje:

    1. Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego o kwotę 55.695 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 55.695 zł

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 55.695 zł

§ 4300 42.000 zł

§ 4410 13.695 zł

    1. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 55.695 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 55.695 zł

- rozdział 80146 „Dokształcania i doskonalenie nauczycieli” 55.695 zł

§ 4300 42.000 zł

§ 4410 13.695 zł

Zwiększenie dotyczy jednostek budżetowych:

§ 4300

§ 4410

Razem

Szkoła Podstawowa Nr 2

7.000

2.200

9.200

Zespół Szkół Samorządowych

13.000

2.000

15.000

Szkoła Podstawowa Nr 4

3.300

2.000

5.300

Szkoła Podstawowa Nr 6

2.000

700

2.700

Gimnazjum Nr 1

3.600

2.195

5.795

Gimnazjum Nr 2

4.400

2.000

6.400

Przedszkole Nr 1

1.300

500

1.800

Przedszkole Nr 2

2.200

300

2.500

Przedszkole Nr 3

2.000

500

2.500

Przedszkole Nr 4

2.100

400

2.500

Przedszkole Nr 6

1.100

900

2.000

Razem:

42.000

13.695

55.695

    1. Zmiana planów finansowych wynika z ustaleń Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006r.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Burmistrz

 • Miasta Augustowa

 • /Leszek Cieślik/

2006-01-26 11:48:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12