Informacja o naborze

Termin ważności strony 2007-01-19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Augustowie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Jolanta Jasionowska - Sarat, zam. w Augustowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła zatrudnić na wolne stanowisko pracy Panią Jolantę Jasionowską Sarat. Pani Jolanta Jasionowska – Sarat uzyskała najwyższą, spośród pozostałych kandydatów, łączną liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Augustów, 04.01.2007 r.

Sekretarz Miasta

Aldona Samel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: SEKRETARZ MIASTA

Wprowadzający: SEKRETARZ MIASTA

Data modyfikacji: 2007-01-05

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2007-01-05