Decyzja środowiskowa - umorzenie

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Lp.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy decyzji / postanowienia *

Umorzenie postępowania w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych i istniejącego Zakładu Opieki Długoterminowej oraz zmianie jego sposobu użytkowania na przychodnię i Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej”, zlokalizowanego w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7624-7/09

4

Data wydania

2009.07.28

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie*

Burmistrz Miasta Augustów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie* dotyczy

Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia*

4

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, nr telefonu 087 6434218

9

Informacja, czy decyzja / postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu sprawy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-07-28