wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

1

Numer wpisu

5

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Rozbudowa istniejącego budynku garażowego na nieruchomości o nr ew. 1134/5” , zlokalizowanego w Augustowie przy ul. Komunalnej 3

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 7624-8/09

4

Data złożenia

27.07.2009

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 1, tel. 087 643 4218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2009-07-28