wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji obsługi samochodów, naprawie automatycznych skrzyni biegów, z częścią magazynową na działce nr ew. 1952 przy ul. Mazurskiej 6 w Augustowie

3

Znak sprawy

GKR i OŚ. 6220.1.2013.TP

4

Data złożenia

14.01.2013

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Rynek Zygmunta Augusta 22

16-300 Augustów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zgodnie z ustawą

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Augustów

8

Miejsce przechowania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, p. nr 1, tel. 87 6434218

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Popławski

Wprowadzający: Tadeusz Popławski

Data modyfikacji: 2013-02-06

Opublikował: Tadeusz Popławski

Data publikacji: 2013-02-06