obwieszcenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR AGP.6733.1.2011 dla inwestycji polegającej na:

  1. budowie linii energetycznej kablowej SN 15-kV

  2. budowie stacji transformatorowej kontenerowej - SN/nN -2szt.

  3. budowie linii kablowej energetycznej nN 0,4kV

został wysłany do uzgodnień z: GDDKiA, oddz. w Białymstoku, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

283/1, 294/3, 295, 296/3, 254, 253/3, 253/4, 253/5, 252/43, 252/34, 41, 252/49

i 252/48 położonych w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2011-04-19

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2011-04-19