Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP.6733.4.2012 w związku z planowaną inwestycją, polegającą na remoncie śluzy wraz z przebudową brzegów w awanportach dolnym i górnym w km 47- 400 Kanału Augustowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4359, 4363/3 i 4364 położonych w Augustowie - obręb 7, w dniu 04.10.2012 został wysłany do uzgodnień z : Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, delegatura w Suwałkach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-10-04