Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80) informuję, iż na wniosek GDDKiA,oddz. w Białymstoku, w imieniu którego działa Zenon Stachowski DROMOST Sp. z o.o. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na przebudowie mostu przez Rzekę Turówka na drodze krajowej nr 16 w km 334+605. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach geodezyjnych: 75, 441/1, 444, 338 i 429 położonych w Augustowie, obręb 1.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 26.10.2012r można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie,

ul. 3 Maja nr 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-10-18

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-10-18