Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

NR AGP-7331/A/58/03/04

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80) Burmistrz Miasta informuje, iż projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AGP.6733.5.2012 w związku z planowaną inwestycją, polegającą na przebudowie mostu przez Rzekę Turówka na drodze krajowej Nr 16 w km 334+605 oraz budowie drogi tymczasowej towarzyszącej tej inwestycji, w dniu 05.12.2012r został wysłany do uzgodnień z: Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz GDDKiA, oddz. w Białymstoku.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 75, 441/1, 444, 338 i 429 położonych w Augustowie, obręb 1

Burmistrz Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Marchel

Wprowadzający: Maria Marchel

Data modyfikacji: 2012-12-05

Opublikował: Maria Marchel

Data publikacji: 2012-12-05