Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

Termin ważności strony 2012-08-05
Untitled

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 12.07.2012r. do 02.08.2012r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1) oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow.110 m kw stanowiący część działki Nr 3264/3 położonej w Augustowie przy ul.Kilińskiego,

2) sprzedaży:

- działka Nr 1947/2 o pow.1514 m kw położona w Augustowie przy ul.Mazurskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul.3 Maja 60,

pokój Nr 4, tel. 87 6434223.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2012-07-12

Opublikował: Anna Renkiewicz

Data publikacji: 2012-07-12