Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż w dniu 18 października 2012 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Augustowa aktualnego stanu finansowego wszystkich podległych jednostek organizacyjnych oraz zakładu budżetowego.

6. Przedstawienie przez Komisję Budżetu i Finansów RM opinii na temat kondycji finansowej ww. jednostek.

7. Informacja Prezesa Spółki Necko na temat sytuacji Spółki (wniosek Państwa Radnych z poprzedniej sesji RM).

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji RM z 13.08.2012 r.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2012-10-11

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2012-10-11