Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Termin ważności strony 2004-07-15

Burmistrz Miasta Augustów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Augustowie

Untitled

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych

położonych w Augustowie

  1. przy ul. Hotelowej

nieruchomość złożona z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- Nr 1/29 o pow. 3040 mkw przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod przystań wodną

- Nr 1/30 o pow. 1,5531 ha przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę hotelową

księga wieczysta - KW 13 318

cena wywoławcza - 1.003.190,00 zł. + 22% VAT

wadium - 200.000,00 zł.

  1. na osiedlu Południe

nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego

jako teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami

oznaczona numerem geodezyjnym 3798/64 o pow. 4581 mkw.

księga wieczysta - KW 10945

cena wywoławcza - 271.608,00 zł. + 22% VAT

wadium - 50.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2004 r. o godz. 9,30 w siedzibie Urzędu Miasta Augustów ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium należy wpłacić gotówką w terminie do dnia 11.07.2004 r. na konto Urzędu Miasta Nr 20 1060 0076 0000 4115 4000 0034 BPH Oddział Augustów.

Wadium zwracane jest niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miasta Augustów, pokój Nr 4, tel. 643 42 23.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2004-06-24

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2004-06-24