Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Termin ważności strony 2008-01-31

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza

przetarg nieograniczony

na najem lokalu użytkowego przy ulicy Wojska Polskiego 15A w Augustowie o powierzchni użytkowej - 205,00 m2 z przeznaczeniem na magazyn artykułów przemysłowych lub handel artykułami przemysłowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2008 roku o godzinie 10-tej

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej .

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 3,13 zł.

(słownie : trzy 13/100 zł.) /bez VAT-u.

Wylicytowana stawka czynszu będzie weryfikowana o roczny wskaźnik wzrostu cen podany przez GUS.

Lokal można obejrzeć w dniu 30 stycznia 2008 roku w godzinach od 14-tej do15-tej.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w dniu przetargu do godziny 10-tej w kwocie 641,65zł.

Słownie: sześćset czterdzieści jeden 65/100 zł.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg zrezygnuje z podpisania umowy, przetarg zostanie powtórzony, a wadium pozostanie na koncie administratora.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Augustów, dnia 9. 01. 2008 r.

BURMISTRZ

Osoba Pełniąca Funkcje Organów Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2008-01-11

Opublikował: Janusz Zakrzewski

Data publikacji: 2008-01-11