Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Augustów, 2 czerwca 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

AGP.6733.2.2023

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wydaniu 2 czerwca 2023 r. na wniosek Gminy Miasto Augustów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującą  budowę stałego pomostu przy plaży „Bielnik” na jeziorze Necko, na części działki o numerze ewidencyjnym 4959, położonej w Augustowie, obręb 2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 (w tym telefonicznie pod numerem 87 643 42 17).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 17 czerwca 2023 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Z up. Burmistrza

Natalia Wiśniewska

Inspektor Wydziału

Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Natalia Wiśniewska

Data wytworzenia: 2023-06-02

Wprowadzający: Natalia Wiśniewska

Data modyfikacji: 2023-06-02

Opublikował: Natalia Wiśniewska

Data publikacji: 2023-06-02