II Zastępca Burmistrza Miasta

Sławomir Sieczkowski

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

tel. 87 643 80 53 (sekretariat)

fax. 87 643 42 11

e-mail: slawomir.sieczkowski@urzad.augustow.pl

 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

II Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Inwestycji,
 2. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 3. Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
 4. Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
 5. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Do zadań II Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie upoważnienia,
 3. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące nadzorowanych zadań,
 4. Reprezentowanie Burmistrza w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
 6. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2021-10-01

Wprowadzający: Andrzej Jefimow

Data modyfikacji: 2021-10-01

Opublikował: Andrzej Jefimow

Data publikacji: 2021-10-01