Sekretarz Miasta Augustowa

Sylwia Zajkowska

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel. (87) 643-42-14

fax (87) 643-42-11

e-mail: sylwia.zajkowska@urzad.augustow.pl

Sekretarz Miasta wykonuje zadania w zakresie zapewnienia warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywane zadań przez Radę Miejską, Burmistrza Miasta, Kolegium Burmistrza i Urząd Miejski.

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. kierowanie Wydziałem Organizacyjno – Prawnym,
 2. zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – biurowej Rady i jej organów,
 3. nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie organizacji pracy Urzędu,
 4. nadzorowanie przygotowania projektów aktów prawnych Burmistrza i Rady,
 5. koordynacja i nadzór nad rozpatrywaniem interpelacji i zapytań radnych,
 6. realizacja polityki personalnej w Urzędzie, dbanie o właściwy dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, w tym planowanie i koordynowanie szkoleń pracowników,
 7. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych,
 8. upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie,
 9. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Urzędzie,
 10. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. nadzorowanie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie,
 12. organizowanie i koordynowanie czynności związanych z wyborami i referendami,
 13. zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,
 14. gospodarowanie funduszem płac oraz prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
 15. nadzorowanie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Urzędzie,
 16. zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Urzędu,
 17. organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz koordynacja kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2019-05-21

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2016-02-25