I Zastępca Burmistrza Miasta

Filip Jerzy Chodkiewicz

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

tel. 87 643 80 53 (sekretariat)

fax. 87 643 42 11

e-mail: Filip.Chodkiewicz@urzad.augustow.pl

 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

I Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.
 2. Wydziału Edukacji i Sportu.
 3. Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.

   

  Do zadań I Zastępcy Burmistrza Miasta należy w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta, w szczególności zadań Miasta należących do właściwości nadzorowanych wydziałów.
  2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie upoważnienia.
  3. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych dotyczące nadzorowanych zadań.
  4. Reprezentowanie Burmistrza Miasta Augustowa w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.
  5. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
  6. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta Augustowa

  Data wytworzenia: 2019-01-17

  Wprowadzający: Andrzej Jefimow

  Data modyfikacji: 2021-10-01

  Opublikował: Andrzej Jefimow

  Data publikacji: 2003-02-20