Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

 

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu miejskiego w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego.

 

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Kwestie związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Augustowie dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr 467/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu miejskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2016.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Beata Filipow

Modyfikujący: Beata Filipow

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2017-02-03