Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Augustów za 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Augustów.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-04-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2016-04-26