Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Augustów za 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2018-04-30

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2018-04-30