Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Augustów za 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-04-25

Wprowadzający: Anna Kielich

Modyfikujący: Anna Kielich

Data modyfikacji: 2019-06-10

Opublikował: Anna Kielich

Data publikacji: 2019-06-10