Decyzja o warunkach zabudowy

Informacja Augustów, dnia 11.04.2003r Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na : budowie stacji dwuzbiornikowej autogazu, budynku obsługującego oraz towarzyszącej infrastruktury na działkach o numerach geodezyjnych : 3818,3815/1,3816, 3819, 3811 ,położonych przy ul.Sucharskiego . Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziałowywać na środowisko. W związku z powyższym , informuję , że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia , tj.do dnia 15 maja 2003r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie , Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego /pokój nr 27/ . Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Miasta Augustowa Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-06

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-06