Rok 2003

 • Informacja o obwodach i lokalach wyborczych

  2003-09-11 00:00:00

 • Zmiana numerów telefonów

  2003-09-08 00:00:00

  Ogłoszenie

  Augustów, dnia 05.09.2003r.

  W związku z modernizacją sieci telefonicznej urzędu od dnia 8.09.2003 r. zmienia się numercja telefonów do Urzędu Miasta Augustów. Nowa numeracja dostępna jest w zakładce 'Dane ogólne' na stronie BIP.
  Nowe numery bedą także podawane przez TPSA, gdy Państwo zadzwonią na stary numer przez okres 1-go miesiąca.

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik.

 • Ogłoszenie - stacja auto-gaz

  2003-07-29 00:00:00

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  2003-06-06 00:00:00

  Informacja
  Augustów, dnia 11.04.2003r

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na :
  budowie stacji dwuzbiornikowej autogazu, budynku obsługującego oraz towarzyszącej infrastruktury na działkach o numerach geodezyjnych : 3818,3815/1,3816, 3819, 3811 ,położonych przy ul.Sucharskiego .
  Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziałowywać na środowisko.
  W związku z powyższym , informuję , że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia , tj.do dnia 15 maja 2003r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie , Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego /pokój nr 27/ .
  Jednocześnie zostanie udostępniony do wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  2003-06-06 00:00:00

  Informacja
  Augustów, dnia 06.03.2003r

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na : budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa-Kudowa Zdrój-Wrocław -Warszawa - Białystok- Suwałki-granica państwa na odcinku od miejscowości Szczepki, Gatne II w km 43+492 do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i drogi nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Augustów oraz budowie obiektów inżynierskich i dróg dojazdowych , przebudowie istniejących dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą
  Dane o przedmiotowej decyzji umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej /pokój nr 27/ .

  Burmistrz Miasta Augustowa
  Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16