Decyzja o warunkach zabudowy

Informacja Augustów, dnia 06.03.2003r Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na : budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa-Kudowa Zdrój-Wrocław -Warszawa - Białystok- Suwałki-granica państwa na odcinku od miejscowości Szczepki, Gatne II w km 43+492 do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i drogi nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Augustów oraz budowie obiektów inżynierskich i dróg dojazdowych , przebudowie istniejących dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą Dane o przedmiotowej decyzji umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Augustowie ul. 3 Maja nr 60 - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej /pokój nr 27/ . Burmistrz Miasta Augustowa Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Taraszkiewicz

Wprowadzający: Marek Taraszkiewicz

Data modyfikacji: 2003-06-06

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-06