Ogłoszenie - stacja auto-gaz

Augustów, dnia 29

Augustów, dnia 29.07.2003r

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627/ Burmistrz Miasta Augustowa informuje,

że została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na : budowie stacji dwuzbiornikowej autogazu, budynku obsługującego oraz towarzyszącej infrastruktury ,na działkach o numerach geodezyjnych 3818, 3816, 3819,3815/1, 3815/2, 3798/78, 3798/73 położonych przy ul. Sucharskiego. Dane o przedmiotowej decyzji umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dokumentów i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Augustowie ul.3Maja nr 60- Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej /pokój nr 27/ .

Burmistrz Miasta Augustowa

Leszek Cieślik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Trzaskowska

Wprowadzający: Krystyna Trzaskowska

Data modyfikacji: 2003-07-29

Opublikował: Anna Kowalczuk

Data publikacji: 2003-07-29