OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów terenów obejmujących Dzielnicę Wypusty

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Augustów uchwały nr XIX/182/04 z dnia 14 września 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustów terenów obejmujących Dzielnicę Wypusty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Augustów, ul. 3 Maja 60 w terminie do dnia 03 grudnia 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko , imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-11-10

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-10