Rok 2004

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  2004-03-15 00:00:00

 • wieczyste

  2004-03-08 00:00:00

  ogłoszenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Wypis z Miejscowgo Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  2004-02-26 00:00:00

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  2004-02-24 00:00:00

 • Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  2004-02-24 00:00:00

 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  2004-02-19 00:00:00

 • Publikowanie stanu załatwianych spraw

  2003-12-29 00:00:00

  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej od 1 stycznia 2004 roku Urząd Miasta jest zobligowany do udostępniania na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o stanie spraw oraz kolejnosci ich załatwiania.
  Procedura wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku (praktycznie od 5 stycznia 2004 roku) i dotyczyć będzie spraw które wpłyną od tej daty.
  Jeśli chodzi o kolejność załatwiania spraw to reguluje to Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla danego typu sprawy.
  Stan sprawy powinien być znany petentowi, który nadał jej bieg (osoby fizyczne, prawne, instytucje itp.)
  Nasz biuletyn załatwia tę kwestię w następujący sposób:
  - Jeżeli petent dołączy do swojego podania/wniosku wypełniony formularz, który jest dany jako załącznik - identyfikator.doc lub identyfikator.rtf, otrzyma od urzędnika identyfikator (w formie jaką zgłosi w formularzu). Po wprowadzeniu tego identyfikatora w odpowiednie pole na naszej stronie http://um-augustow.pbip.pl petent uzyska dostęp do stanu w jakim znajduje się jego sprawa.
  -Jeżeli petent nie dołączy takiego formularza, zakładamy że nie chce skorzystać z możliwości podglądu poprzez stronę biuletynu do stanu w jakim znajduje się jego sprawa.
  Informujemy, że na stronie biuletynu nie są przechowywane jakiekolwiek dane osobowe.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2017-01-16

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2017-01-16