ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, 16-300 Augustów, ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego nr 3, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi ACE o nr 3 i 3A położonymi na działce o numerze geodezyjnym 118/2 w Augustowie przy ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 02.12.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-11-18

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-11-18