Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ) informuję, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp.z o.o., ul. Filtrowa nr 2, 16-300 Augustów w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wodociągu wraz z przyłączami do granic posesji budynków mieszkalnych w ul. Storczykowej na działkach o numerach geodezyjnych: 4566, 4462 położonych w Augustowie, obręb III.

W związku z powyższym informuję, iż do dnia 04.06.2004 r. można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Miasta w Augustowie, ul. 3-go Maja 60 /pok. nr 27/.

Burmistrz Miasta Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: BURMISTRZ MIASTA

Wprowadzający: BURMISTRZ MIASTA

Data modyfikacji: 2004-05-26

Opublikował: Wioletta Wasilewska

Data publikacji: 2004-05-26